طراحی برنامه درسی صبر در دوره ابتدایی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUM-1-4_009

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

آموزش صبر در مدارس میتواند به ایجاد تعادل روانی و بهزیستی روانشناختی جامعه کمک کند. هدف این پژوهشطراحی و تدوین برنامه درسی صبر برای دوره ابتدایی است. این پژوهش با روش سنتزپژوهی انجام شده است و داده هایبدست آمده در سه سطح باز، محوری و منتخب کدگذاری شدند تا در نهایت الگوی نهایی بدست آمد. براساس نتایج بدستآمده برنامه درسی صبر (مضمون فراگیر) دارای ابعاد اهداف، مفاهیم، ویژگی های معلم، روش و ارزشیابی به عنوان مضامینسازماندهی است و هر کدام از این مضامین نیز دارای سطوح و مضامین پایه هستند.

کلیدواژه ها:

طراحی و تدوین برنامه درسی ، برنامه درسی ، صبر ، دوره ابتدایی

نویسندگان

علی فکوری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند