تحلیل حساسیت پارامترهای هیدرولیکی آبخوان دشت تهران با استفاده از نرم افزار GMS

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 906

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC04_062

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1401

چکیده مقاله:

تحلیل حساسیت روشی در به کمیت در آوردن عدم قطعیتهای موجود در مدل واسنجی شده می باشد.تحلیل حساسیت جزء مراحل اساسی مدل سازی بوده که به وسیله ی تغییر در پارامترهای مدل (مانند هدایت هیدرولیکی ، ضریب آبدهی ویژه، میزان تغذیه، ضخامت لایه، میزان برداشت آب از چاه ها و موقعیت و نوع مرزها) و بررسی تاثیر این تغییر بر خروجی مدل، انجام می شود. شیوه رایج در تحلیل حساسیت این است که فقط یک پارامتر ورودی تغییر داده شود. اگر تغییر در پارامتر ورودی باعث تغییر بزرگی در خروجی مدل شود، مدل به آن پارامتر حساس است. در این مطالعه حساسیت مدل نسبت به تغییرات تغذیه از سطح، تغییرات هدایت هیدرولیکی و حساسیت مدل نسبت به تغییرات آبدهی ویژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش۴۰ درصد در مقدار تغذیه از سطح خطای مدل تقریبا ۲ متر افزایش می یابد. همچنین با تغییر در ضریب هدایت هیدرولیکی تغییر آنچنانی در نتایج مدل حاصل نمی شود و با افزایش مقدار آبدهی ویژه مقدار خطای مدل کاهش می یابد. بنابراین پارامترهای تاثیر گذار در تحلیل حساسیت این آبخوان پارامتر تغذیه و پارامتر آبدهی ویژه می باشد.

نویسندگان

ایرج سعید پناه

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

موسی مرادزاده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه هیدرولیکی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه زنجان

احمدرضا کریمی پور

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

مهران قدرتی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

فرشید علیزاده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه هیدرولیکی ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه زنجان