به کارگیری مهندسی ارزش در یک پروژه ساختمانی تجاری - پزشکی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF05_147

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق در ساختمان تجاری-پزشکی مورد مطالعه که با به کارگیری مهندسی ارزش در آن که رویکردی نظام مند برای تولید، ترکیب و انتخاب گزینه هایی برای طراحی و بهره برداری مناسب از ساختمان و با تاکید بیشتر بر مرحله ارزیابی این رویکرد و همچنین با اهدافی نظیر ارائه خدمات جامع و با کیفیت پزشکی نه در سطح شهر بلکه در سطح منطقه، افزایش سود و کسب شهرت و اعتبار از طریق ارائه خدمات تجاری و درمانی، ایجاد اشتغال و جذب توریسم پزشکی فهرستی از معیارهای ارزیابی در طول چرخه عمر ساختمان تهیه کرده ایم و روشی برای وزندهی و تجمیع این معیارها، برای ایجاد امکان ارزیابی گزینه های طراحی و بهره برداری ساختمان و انتخاب ارزشمندترین گزینه، معرفی کرده ایم. از نتایج به دست آمده در این مطالعه می توانبه دارا بودن پتانسیل کسب سود پروژه و همچنین انتخاب بهترین مصالح جهت نما سازی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیاشاره نمود.

کلیدواژه ها:

مهندسی ارزش ، پروژه های ساختمانی ، ارزیابی گزینه های طراحی ، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسندگان

الناز صدیق آراء

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، ایران

فرزانه میرزایی دیزجی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، ایران

فاطمه نرکس نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، ایران

بهنود برمایه ور

استادیار و عضو هیات علمی، گروه فناوری معماری )مدیریت پروژه و ساخت ( دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، ایران

محمدحسین محمودی ساری

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه فناوری معماری )مدیریت پروژه و ساخت ( دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، ایران