معرفی یک چارچوب ارزیابی عملکرد برای شهرهای هوشمند مردم محور

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

74

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE08_059

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

چکیده مقاله:

ارزیابی مستمر عملکرد شهرهای هوشمند برای اطمینان از اثربخشی آنها ضروری است. این امر مسئولیت پذیری نهادهای برنامه ریزی واجرایی را در شهرها افزایش می دهد و به شهروندان کمک می کند تا بر نحوه عملکرد شهرداریها به تعهدات خود نظارت کنند. از طرفدیگر، رویکرد متاخر نسبت به هوشمندسازی شهرها در قرن ۲۱ ، رویکرد مردم محور، با هدف اجرای پروژه های شهر هوشمند با نهادنشهروندان در مرکز توجه است. هدف این مقاله تبیین چارچوب ارزیابی عملکرد شهرهای هوشمند مردم محور در ایران است. این هدف باارائه چارچوبی متشکل از دو بعد زیرساخت دیجیتالی و تعامل ذینفعان برآورده می شود. سپس ذیل هریک از دو بعد مذکور به ترتیب ۸معیار و ۳ معیار تبیین شده، و در انتها برای هر معیار تعدادی شاخص تعریف می شود. شاخص های پیشنهادی در این مقاله مبتنی بر داده هایموجود در شهرهای کشور است و نحوه دستیابی به داده های موردنیاز برای بررسی شاخص ها نیز قید شده است

نویسندگان

کیانااعتمادی
کیانا اعتمادی

دانشجوی دکترا گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

علیرضافریدونیان
علیرضا فریدونیان

استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی