برآورد رطوبت محصول نیشکر با مدل RF و تحلیل داده های تصاویر ماهوارهای سنتینل-۲

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 203

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM14_174

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

چکیده مقاله:

رطوبت عامل مهمی در طول دوره رشد نیشکر می باشد که برای مدیریت آبیاری مزرعه دارای اهمیت بسیاری است.داده های سنجش از دور ظرفیت بالایی برای به روزکردن سیستم های پایش رشد محصول دارند. این مطالعه بهارزیابی توانایی تصاویر ماهواره ای به عنوان روشی سریع، غیرمخرب و دوستدار محیط زیست، به منظور برآوردرطوبت محصول در مزارع نیشکر می پردازد. در سال زراعی ۱۳۹۹ با هدف پیش بینی رطوبت گیاه نیشکر در ۱۸مزرعه از مزارع کشت و صنعت امیرکبیر در خوزستان، ۴ شاخص طیفی و ۳ تک باند سنجنده ماهواره سنتینل- ۲ ،مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مدلسازی و پیش بینی رطوبت محصول از مدل جنگل تصادفی (RF) استفادهگردید. به منظور بهینه کردن پارامترها در مدل RF الگوریتم بیز بکار گرفته شد. بعلاوه از آنالیز حساسیت به روشگام به گام بهبود یافته برای یافتن تاثیرگذارترین پارامتر ورودی در برآورد رطوبت بهره گیری شد. نتایج بررسینشان داد که مدل RF با RMSE برابر با ۵۰ / ۱ و ضریب همبستگی ۶۰ / ۰ قادر به تخمین مقدار رطوبت است. طبق آنالیزحساسیت، پارامترهای B۱۱ ، NDVI ، B۷ ، SRWI ، SIWSI و B۳ به عنوان موثرترین باندها در فرآیند مدلسازی قرارگرفتند. رطوبت گیاه به ترتیب از مقدار کم تا زیاد، به ۵ کلاس "تنش، زمان آبیاری، رطوبت کم، رطوبت متوسط ورطوبت بالا" طبقه بندی شد. این روش با هدف ارزیابی پتانسیل شاخص های طیفی S۲ MSI با موفقیت برای برآوردرطوبت غلاف برگ در مرحله رشد نیشکر بکار گرفته شد.

نویسندگان

مریم سلطانی کاظمی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سعید مینایی

استاد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین شفیع زاده مقدم

استادیار، گروه مدیریت منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

علیرضا مهدویان

استادیار ، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران