تاثیر تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMBS-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

تمرینات ورزشی و نقش آن در عملکرد شناختی با تاکید بر دستگاه اعصاب مرکزی در گسترش پژوهش های رفتاری دریچه تازه ای را گشوده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر ۱۰ هفته تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست با استفاده از طرح تحقیق پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد ۳۲ نفر از زنان هندبالیست لیگ برتر کشوری با میانگین سنی۷۴/۳±۱۸/۲۳  سال به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی، ۲۶ جلسه تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی را ۳ روز در هفته به مدت ۶۰ دقیقه انجام دادند. برای سنجش حافظه کاری در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون ان بک استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس اختلاف معنی داری در پس آزمون گروه کنترل و تجربی در متغیرهای زمان واکنش (۰۱/۰=p)، تعداد پاسخ صحیح (۰۱/۰=p) و تعداد پاسخ اشتباه (۰۱/۰=p) را نشان داد؛ بنابراین می توان گفت که تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست موثر است.

نویسندگان

اکرم قلعه چه یزدانی

MSc,Department of Motor behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences , Allameh Tabataba&#۰۳۹;i University, Tehran, Iran

زهرا سلمان

Associate Professor, Department of Motor behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences , Allameh Tabataba&#۰۳۹;i University, Tehran, Iran

محمدرضا قاسمیان مقدم

Assistant Professor, Department of Motor behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences , Allameh Tabataba&#۰۳۹;i University, Tehran, Iran