شبکه شاد، پیشرفت و یادگیری دانش ‫آموزان

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

35

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-18_001

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

آموزش الکترونیکی و امکان برگزاری کلاس درس در خانه، فرصتی بی بدیل برای رویارویی با تعطیلات اضطراری و محدودیت‫های آموزش حضوری، تحقق آرمان آموزش برای همه و زمینه سازی برای توسعه پایدار و متوازن در کشور است. پژوهش حاضر با هدف، تحلیل و ادراک تجربه زیسته معلمان از تنگناها و راهبردهای به کارگیری شبکه اجتماعی دانش آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش آموزان در تعطیلات اضطراری دوران شیوع کرونا انجام شده است. هدف این پژوهش مطالعه زمینه ها و عوامل خلاقیت در تدریس معلمان خلاق مقطع ابتدایی در شبکه اجتماعی دانش‫آموزان (شاد) بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خلاقیت در تدریس معلمان در برنامه شاد را می توان متاثر از سه دسته از عوامل مشتمل بر عوامل فردی (تجربه و تحصیلات، علاقه و انگیزه، وجدان‫کاری) عوامل فرهنگی (توجه به تعارض محتوا با نیاز دانش آموزان مناطق مختلف و توجه به محدودیت های فرهنگی در بعضی خانواده‫ها) و عوامل اداری (زیرساخت‫های برنامه شاد، مدیر مدرسه و همکاران) دانست. بدین منظور با بهره‫گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به شناسایی و بازنمایی پدیده مورد بررسی پرداخته شد. داده‫ها با استفاده از نمونه‫گیری هدفمند و مصاحبه عمیق نیمه‫ساختار یافته با هجده نفر از معلمان فعال در پلتفرم شاد گردآوری شد و با روش ون منون (۲۰۰۱) تحلیل گردید. در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده‫ها حاصل شد. اما، به منظور اعتباربخشی یافته‫ها، مصاحبه‫ها تا هجدهمین نفر ادامه یافت. تحلیل داده‫های حاصل از مصاحبه ها، منجر به شناسایی دو مقوله اصلی (تنگناها و راهبردها) و نوزده مضمون اصلی گردید. تنگناهای سامانه شاد در دو مقوله اصلی «مربوط به معلمان» و «مربوط به دانش‫آموزان و والدین» شناسایی شدند. در پایان می‫توان چنین نتیجه‫گیری کرد که به کارگیری پلتفرم شاد در تدریس و یادگیری دانش‫آموزان هنوز دارای تنگناهای متعدد و متفاوتی است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب، فاصله دوچندانی داشته و بهبود کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان و دوری از طرز تلقی آموزش موقت، پاره‫وقت و درجه دوم به این قبیل آموزش‫ها است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه ها:

شبکه اجتماعی دانش ‫آموزی (شاد) ، تدریس خلاق ، یادگیری ، خلاقیت ، معلمان خلاق

نویسندگان

قاسممحمدیاری یالقوز آغاج
قاسم محمدیاری یالقوز آغاج

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گروه روانشناسی، آذربایجان غربی – خوی، ایران

سید حمید شهیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی