بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و عملکرد خانواده با گرایش به اعتیاد

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

24

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_2074

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

سوءمصرف مواد به عنوان یک پدیده اجتماعی و از مشکلات سلامتی عصر حاضر میباشد. افزایش روزافزون وابستگی به مواد را می توان در روابط فرد با خانواده جستجو کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و عملکرد خانواده با گرایش به اعتیاد انجام گرفت. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه شهروندان ساکن شهرک گلها از توابع شهر بافت میباشد. به روش نمونه گیری در دسترس ۱۷۵ نفر در گروه نمونه این پژوهش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل پرسشنامه جو عاطفی خانواده، پرسشنامه عملکرد خانواده و پرسشنامه گرایش به اعتیاد می باشند. یافته های پژوهش نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین عملکرد خانواده و گرایش به اعتیاد نیز رابطه معناداری وجود دارد. جو عاطفی خانواده و عملکرد خانواده پیش بینی کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد است.

نویسندگان

مطهره صفی زاده

کارشناسی ارشد مشاور مدرسه

محمد دارباز

کارشناسی مشاوره و راهنمایی (مشاور مدرسه)

زهرا شهسواری

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (مدیر مدرسه )