اثر جفت شدگی اتلافی بر همبستگی ها در کاواک اپتومکانیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1981

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، سیستمی متشکل از دو کاواک اپتیکی که با یک فنر به یکدیگر متصل هستند و هر کدام از آنها دارای یک کیوبیت و یک میدان می باشند، در نظر گرفته شده است. در این سامانه مد اپتیکی از کاواک شماره یک با مد اپتیکی کاواک شماره دو جفت شدگی اتلافی دارند. اثر این جفت شدگی اتلافی را بر ایجاد همبستگی بین دو کیوبیت که در دو کاواک تعریف شده قرار دارند، بررسی کرده ایم. با حل معادله مستر و بدست آوردن دینامیک سامانه و ماتریس چگالی سیستم معیارهایی چون، اطلاعات متقابل، ناهم خوانی کوانتومی، میزان همبستگی، همانندهی کوانتومی و همگامی بین دو کیوبیت در کاواکها مورد بررسی قرار گرفته و در دو حالت جفت شدگی اتلافی و جفت شدگی مستقیم مقایسه شده است. در حالتی که بین مولفههای نابودی مدهای اپتیکی جفت شدگی اتلافی وجود دارد، میزان همبستگی بیشتری در بین کیوبیتها به وجود می آید که این همبستگی کوانتومی با افزایش میزان جفت شدگی بیشتر خواهد شد.

نویسندگان

سیده کبری موسوی حکمی

کارشناسی ارشد، اداره آموزش و پرورش، هرمزگان، شهرستان میناب