بتن و زلزله

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,095

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD2-KN02_7767169184

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

بروز تغییری اساسی در فلسفه طراحی لرزه ای و جایگزینی ظرفیت تغییرشکل غیرارتجاعی (طراحی عملکردی ) بجای اتکای صرف به مقاومت زمینه تحولی بنیادی را فراهم ساخته است. در واقع عدم درک درست از چگونگی تسلیم و رفتار سازه و اجزای آن در محدوده غیرارتجاعی میتواند به ارتکاب خطاهایی جدی در طراحی، و بروز اشکالات اساسی در رفتار لرزه ای سازه منجرگردد. در این مقاله تلاش محققان در چند دهه اخیر برای شناسایی رفتار سازه ها و اجزای بتنی مرور و تشریح گردیده است تا بکمک آن زمینه درکی عمیق تر از رفتار واقعی سازه های بتنی در زلزله های مخرب فراهم آید و ضوابط طراحی لرزه ای در ویرایشهای جدید آیین نامه ها ملموس شوند . مقاومت، شکل پذیری و رف تار پسماند در سطح مصالح بتنی، اجزای بتنی نظیر تیر و ستون بحث شده اند و تاثیر حالات مختلف شکست نظیر شکست خمشی و برشی بر شکل پذیری و عملکرد لرزه ای تشریح شده است . رفتار برشی تیرهای عمیق، نقش دیوارهای برشی در افزایش ایستایی لرزه ای، استفاده از میانقابهای بتنی در مقاوم سازی لرزه ای، نقاط ضعف اتصالات بتنی، اثر محصور کنندگی میلگرد عرضی، و کاربرد الیاف پلیمری در مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتنی از جمله مسائل مورد بحث در مقاله میباشند

نویسندگان

حسین مقدم

استاد دانشگاه صنعتی شریف