مشکلات دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 23

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_0755

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی مشکلات دانش آموزان مدارس روستایی و عشایری می پردازیم ؛ این مشکلات به دلیل فقر فرهنگی و مالی آغاز می شوند. که این مشکلات باعث ضعف پایه دانش آموزان و افت تحصیلی آنان می گردند و دانش آموزان درگیر با مشکلات به دالیلی مثل محدودیت در تنوع مدرسه و دور بودن از شهر نمی توانند رشته مورد عالقه خود را دنبال کنند. در نهایت بخاطر ضعف های تحصیلی دچار افت یا ترک تحصیلی شده و بخاطر جو آلوده رو به اعتیاد می آورند.از نظر صاحب نظران و مدیران این مدارس تمام مشکلات ذکر شده دست بهم میدهند تا دانش آموز به مشکلات روحی دچار شود و به خود یا دیگرافراد جامعه آسیب بزند. همچنین با استناد بنظر صاحب نظران امر آموزش در این مقاله راه حل هایی در جهت رفع مشکلات این دانش آموزان پیشنهاد داده می شود.

کلیدواژه ها:

فقر فرهنگی ، نا امیدی و بی انگیزگی ، مدارس عشایری ، محدودیت و کمبود امکانات

نویسندگان

حمیدرضا دامنکش

کارشناسی علوم تربیتی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی اقلیداداره کل آموز ش وپرورش استان فار س

رضا بیدخام

کارشناسی علوم تربیتی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی اقلیداداره کل آموز ش وپرورش استان فار س