ارائه یک روش مسیریابی مبتنی بر خوشه در شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از منطق فازی و الگوریتم بهینه سازی شیر مورچه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRECE01_029

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

سیستم اینترنت اشیاء به زیرساخت شبکه قوی و ساختار مسیریابی مناسب نیاز دارد. مسائل مربوط به مصرف انرژی باید برایافزایش طول عمر گره در سیستمهای شبکه در نظر گرفته شود. ویژگیهای اساسی مانند صرفه جویی در انرژی و افزایش طول عمر شبکه های بیسیم برای گره ها وجود دارد. توسعه طرحهای جدید و کارآمد صرفه جویی در انرژی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه ضروری است. هدف روش پیشنهادی، ارائه یک روش مسیریابی مبتنی بر خوشه بر اساس سیستم استنتاج فازی و شیرمورچه در سیستم اینترنت اشیاء است. معیارهای مورد نظر برای خوشه بندی شامل انرژی، فاصله و دما بوده اند. میتوان با استفاده از الگوریتم شیرمورچه، بهترین مسیر به نقاط بهینه (مقصد) را تعیین کرد. شبیه سازی روش پیشنهادی از طریق نرم افزار متلب انجام شده است. نتایج روش پیشنهادی بر اساس معیارهای تعداد گره های زنده، انرژی مصرفی و انرژی باقیمانده با طرح مقاله پایه (روش بهینه سازی مصرف انرژی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان) مقایسه شده اند. میتوان نتیجه گیری نمود که روش پیشنهادی با توجه به کاهش انرژی مصرفی و افزایش انرژی باقیمانده گره ها در شبکه اینترنت اشیاء، طول عمر شبکه افزایش یافته است.

نویسندگان

مسعود سلیم پور

گروه کامپیوتر - موسسه آموزش عالی کارون واحد اهواز، اهواز، ایران

علی براتی

گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، اهواز، ایران