تحلیلی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و نقش آفرینی عامل فرهنگ در آن در شهرداری اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANCONF01_037

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

شرایط حاد رقابتی و سیطره نیروهای دانشی برعرصه کسب وکار، چالشهای عمده ای را برای رهبران سازمانهای امروزی به وجود آوردهاست. درچنین شرایطی بهره گیری از سبک رهبری تحول آفرین برای توسعه ظرفیتهای انسانی و ارتقای درجه تعهد سازمانی کارکنان، وجهه همت بسیاری از سازمانهای پیشتاز و طلایه دار قرار گرفته است. ازسوی دیگر فرهنگ سازمانی یکی ازمهمترین اهرمهایی است که رهبران سازمانها میتوانند برای تغییر در قابلیتهای کارکنان مورد بهره برداری قرار دهند. از این رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا در راستای رسیدن به سازوکارهای الزم برای ارتقای تعهدسازمانی کارکنان، اثر میانجیگری فرهنگ سازمانی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین وتعهد سازمانی را در بین کارمندان شهرداری اصفهان مورد کاوش قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین قادر است از طریق ترویج فرهنگهای رقابتی و سلسله مراتبی بر روی تعهد سازمانی در شرکت مورد مطالعه اثرگذار باشد.

نویسندگان

سیدمحمد صفوی همامی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

سمیه اخلاقیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور ایران، اصفهان، ایران.