راهکارهای تحقق پایداری در مناطق شهری با تاکید بر نقش و جایگاه فضاهای سبز شهری مورد مطالعه منطقه ثامن مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 26

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-4-39_009

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

انسان‍ ها در گذشته به صورت مستقیم در ارتباط با طبیعت بودند و عموم شهرها و روستاها با این فضاها همخوانی داشتند اما با توسعه شهرها در نتیجه انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی بخصوص در بخش حمل و نقل این ارتباط کمرنگ گردید و فضاهای سبز شهری به نفع سایر کاربری های شهری کنار رفتند و از اهمیت آنها کاسته شد اما امروزه با گسترش مشکلات شهرنشینی شامل ترافیک، انواع آلودگی های زیست محیطی، فشارهای روانی، مشکلات روحی و ... احساس نیاز به فضاهای سبز شهری بیشتر گردیده است. این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهای مناسب در جهت دستیابی به پایداری شهری با تاکید بر نقش فضای سبز شهری می باشد که اطلاعات مورد نیاز خود را به روش اسنادی کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه به تعداد ۲۰۰ نمونه تهیه نموده و از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد ساکن و غیرساکن در منطقه ثامن مشهد تشکیل می دهند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب پراکندگی، تحلیل کاری اسکوئر و ری کرامر، روش تحلیل رگرسیون و تحلیل SWOT انجام گردیده است. یافته های میدانی نشان می دهد که فضای سبز منطقه برای جمعیت ساکن تا حدودی پاسخگوست اما با توجه به جمعیتی که روزانه به عنوان زائر به این منطقه مراجعه می کنند نیاز است تا این مقدار افزایش یابد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین فضای سبز و پایداری شهری رابطه مستقیم و معناداری برقرار است که وضعیت این شاخص در محدوده منطقه ثامن تا حدودی مناسب ارزیابی گردیده است. مطابق یافته های تحلیل SWOT جهت دستیابی به وضعیت مناسب در حوزه فضای سبز و پایداری در محدوده مورد مطالعه استفاده از راهکارهایی که بر نقاط فرصت و قوت تاکید در اولویت اول قرار دارد.

نویسندگان

محمدامین حسین پور

۱- کارشناس پایش آلاینده های زیست محیطی- معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد

امیرحسین حسین پور

۲- دانش آموخته کارشناسی مهندسی معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد