بررسی و مقایسه نگرش زوجهای دارای فرزند و فاقد فرزند ساکن اهواز نسبت به فرزندآوری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_084

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نگرش زوجهای دارای فرزند و فاقد فرزند ساکن اهواز نسبت به فرزندآوری بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه زوجهای دارای فرزند و فاقد فرزند ساکن اهواز می باشند که از میان آنها تعداد ۲۰ زوج در این پژوهش شرکت کردند. این پژوهش ، از رویکرد آمیخته (کیفی و کمی ) بهره برد. در بخش کیفی از نظریه زمینه ای و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. بر اساس نتایج بخش کیفی ۵ مولفه مخاطره زیبایی / تناسب اندام، مخاطره سلامتی ، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی زوجین از نگاه و دیدگاه مادران در خصوص فرزندآوری بدست آمدهاند و الگوی پرادایمی پژوهش بر اساس آنها ترسیم گردید. بر اساس نتایج بخش کمی بین میانگین مخاطره زیبایی / تناسب اندام، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی از نگاه زوجهای دارای فرزند و فاقد فرزند ساکن اهواز اختلاف معناداری وجود دارد اما در کل از نگاه زوجهای دارای فرزند و فاقد فرزند ساکن اهواز از نظر فرزندپروری اختلاف معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الهام نواصری

دانش آموخته گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

امین بشکار

استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران