تبیین راهبردهای طراحی معماری خانه سالمندان از منظر رضایتمندی نمونه موردی: خانه های سالمندان («آتا»، «مرحمت» و «آفتاب») اردبیل

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

44

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ATJIK-6-11_004

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

چکیده مقاله:

بیان مساله: علیرغم تاکید منابع دینی به حفظ احترام سالمندان، افزایش جمعیت سالمندان، نیاز سالمندان به مراقبت و نگهداری، مشکلات اقتصادی خانواده، کوچکی مسکن، اهمیت وجود فضاهای باکیفیت و رضایت بخش برای تامین سلامت روان جمعیت سالمند را ضروری ساخته است. اگرچه وجود خانه های سالمند در جامعه ای با فرهنگ غنی اسلامی امری پسندیده نیست، با اینحال، عدم انطباق فضای خانه های سالمندان با روحیات و خصوصیات فردی سالمندان، تاثیر نامطلوب جدایی از خانواده و احساس یاس و ناامیدی را شدت خواهد بخشید که تلاش برای ترک مکان، احساس عدم تعلق، بی هویتی، انزوا و فردگرایی از عواقب نارضایتی از مکان است. از این رو مطالعه عوامل مختلف فردی و محیطی اثرگذار بر رضایتمندی سالمندان نیازمند فهم و بررسی بیشتری است. سوال تحقیق: آیا تفاوت معنی داری میان خصوصیات فردی به لحاظ رضایتمندی و کیفیت فضایی وجود دارد؟، عوامل کیفیت فضایی موثر بر تحقق رضایتمندی چیست؟ و میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص های فضایی بر رضایتمندی چقدر است؟اهداف تحقیق: توجه به پایداری اجتماعی و نقش سالمندان در انتقال تجارب، بقای فرهنگی و اخلاقی جامعه هدف آرمانی و دستیابی به معیارهای فضاهای سالمندپذیر هدف کلان و شناسایی خصوصیات عینی-ذهنی کیفیت های فضایی و ویژگی های فردی موثر بر رضایتمندی و تببین راهبردهای طراحی در خلق فضاهای خانه های سالمندان هدف عملیاتی تحقیق حاضر است.روش تحقیق: پژوهش، از نوع توصیفی-همبستگی است که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای عوامل کیفیت فضایی در چهار بعد فعالیت_کالبد، آسایش_خیال، اجتماع پذیری و دسترسی_ارتباط به عنوان متغیر مستقل و عوامل فردی به عنوان متغیر مداخله گر و معیارهای رضایتمندی به عنوان متغیر وابسته استخراج و با توجه به مدل پیشنهادی به طراحی پرسشنامه براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت اقدام گردید. برای تحلیل داده های حاصل از ابزار مشاهده و پرسشنامه از نرم افزار SPSS۲۶ و از آزمونهای همبستگی و رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است.مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق: یافته ها نشان می دهد، دو ویژگی فردی جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی داری بر رضایتمندی دارند و بین عوامل کیفیت فضایی و رضایتمندی همبستگی قوی برقرار است، در این میان، دو بعد آسایش-خیال و فعالیت–کالبد به ترتیب با ضرایب ۷۶۷/۰ و ۷۴۰/۰، بیشترین تاثیر مستقیم را در رضایتمندی از سرای سالمندان داشته اند، از طرفی وجود اثرات غیرمستقیم اهمیت ابعاد عینی-ذهنی کیفی فضا را نشان می دهد که بیشترین میزان اثرات غیرمستقیم را دو بعد دسترسی-ارتباط و فعالیت-کالبد به خود اختصاص داده اند. همچنین، سه شاخص شخصی سازی فضایی، پیاده روی و ورزش و آسایش دارای بالاترین تاثیر بر میزان رضایت سالمندان می باشند. در انتها، نتیجه گیری تحقیق در قالب راهبردهای طراحی معماری ارائه شده است.

نویسندگان

اسلامکرمی
اسلام کرمی

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

مریمنجفی
مریم نجفی

دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

علیجوان فروزنده
علی جوان فروزنده

استادیار، گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

راحلهعبدالهی
راحله عبدالهی

استادیار، گروه معماری، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آروین، محمود، فرجی، امین، آژند، مرتضی. ۱۳۹۹. تاثیر رضایتمندی سکونتی ...
  • http://urbstudies.uok.ac.ir/article_۵۰۶۳.htmlرفیعیان، مجتبی، عسگری، علی، عسگری زاده، زهرا. ۱۳۸۸. سنجش میزان ...
  • http://salmandj.uswr.ac.ir/article-۱-۱۲۲۵-fa.pdfضرغامی، اسماعیل، الفت، میلاد، شرقی، علی. ۱۳۹۴. ویژگی های محیطی ...
  • Hoof, JV., Janssen, ML., Hessakers, CMC., Kersbergen, WV., Severijns, LEJ., ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۱۳۵-۰۰۷-۹۱۰۵-۳Low, S. M., Altman, I. ۱۹۹۲. Place attachment: a conceptual ...
  • Manca, S., Cerina, V., Fornara, F. ۲۰۱۹. Residential Satisfaction, Psychological ...