کاربرد و تاثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر بهره وری منابع انسانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO03_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

چکیده مقاله:

سیستم اطلاعات منابع انسانی با تولید، سازماندهی، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلف تصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند کمک می کند. یک مدیر موفق، برای تصمیم گیری صحیح، نیازمند دارا بودن اطلاعات لازم و ضروری است. زمانی که این اطلاعات در حجم زیاد وجود دارند؛ ساماندهی و دسته بندی اطلاعات کار بسیار دشواری می شود. گردش داده ها و اطلاعات با افزایش حجم آنها و نوع نیاز مدیران در سطوح مختلف سازمان، در مواقع لازم، به اطلاعات اصلی و کاربردی، ضرورت داشتن یک سیستم اطلاعات منابع انسانی صحیح برای سازماندهی بهتر و مطلوب برای مدیران ایجاد می کند.همچنین یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی، بویژه در سازمان های بزرگ سیستم اطلاعات منابع انسانی است. این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده ازپایگاه های داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات موردنیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان دررابطه بامدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد. استقرار این سیستم، مدیران سازمان را در هر سطح تصمیم گیری، مجهز به اطلاعات مورد نیاز کرده و آنها را قادر می سازد تادرباره استراتژیک ترین منبع سازمان تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا ضرورت استفاده از این نوع سیستم اطلاعاتی بیان شود، سپس این سیستم اطلاعاتی به عنوان سیستمی که تسهیل کننده فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است، معرفی شده و در ادامه ماهیت، ساختار و کاربرد سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی و تاثیر این نوع سیستم ها بر بهره وری سازمان تشریح گردد .

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی ، سیستم اطلاعات منابع انسانی ، منابع انسانی ، بهره وری

نویسندگان

مهرداد مهرکام

دکتری مدیریت تولید و عملیات مدرس دانشگاه تهران ،پردیس کیش،ایران

امیر بید هندی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران،پردیس کیش ،ایران

محمدصادق میرزائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران،پردیس کیش ،ایران