آقای محمدصادق میرزائی

Mohammadsadegh Mirzaei

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

Researcher ID: (369841)

7
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بلاک چین (کرج،موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1401 - فارسی
  • کتاب مدیریت ریسک مالی برای رمزارز ها (کرج،موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1401 - فارسی
  • کتاب تحقیقات نوآوری در باب فناوری و مهندسی مدیریت رویکردی فلسفی (کرج،موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1400 - فارسی