بررسی فردیت در داستان ماهان هفت پیکر نظامی از دیدگاه نظریه کهن الگوی یونگ

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI11_021

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هفت پیکر نظامی اثری رمزی و نمادین، که درونمایه ی اصلی آن مراحل عروج و تکاملروحانی قهرمان داستان است. بهرام گور برای هر شاهزاده گنبدی با هفت رنگ خاصمی سازد که خود حکایت از هفت آسمان دارد. او هرروز هفته، با یکی از شاهدخت ها درگنبادی به سر میبرد و از زبان آنها داستان های غریبی می شنود. شاه در روز چهارشنبهبه گنبد پیروزهای که صاحب آن شاهزاده ای آذرگون نام و فرزند پادشاه مغرب است،می رود. شاهدخت داستانی از ماهان مصری تعریف می کند که بیانگر سیر عرفانی و درکفردیت ماهان است . فردیت از دید یونگ برقراری تعادل بین کهن الگوهای اصلی یعنیپرسونا ، سایه ، آنیما /آنیموس و خود در مسیر سیر سلوک است. این پژوهش که با استفادهاز روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، در جهت پاسخ دهی به اینپرسش است که آیا نظامی توانسته این سیر عرفانی و رسیدن به فردیت را در اشعار غنائیو عرفانی داستان ماهان بیان نماید؟ نتا یج پژوهش بیانگر آن است که نظامی به خوبی ازعهده نبین سیر و سلوک عرفانی و رسیدن ماهان به فردیت برآمده و به زیبایی به ضعفو قوت انسان در این مسیر پرهیاهو دهشتناک و درعین حال لذت بخش پرداخته است.همچنین داستان به گونه ای تنظیم شده که می توان تحلیل روانشناختی یونگ ازکهن الگوها را پیگیر و تفسیر و تحلیل کرد.

نویسندگان

نرگس علی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تبریز