آسیب شناسی علل کلاهبرداری و ایجاد حوادث صوری و ساختگی وسایل نقلیه موتوری در صنعت بیمه و بررسی راهکارهای مقابله با آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 245

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_059

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امروزه تصادفات ساختگی به معضل بزرگی اجتماعی در جامعه تبدیل شده است. با توجه به پیچیدگی وماهیت جرم تصادفات ساختگی و وجود برخی مشکلات در فرآیند شناسایی، کشف و اثبات آن، بخصوصدر دسترسی به مدارک و مستندات، نقش صنعت بیمه در شناسایی این فرآیند بسیار مهم است. لذا هدفاین مقاله بررسی عوامل موثر در کشف تصادفات ساختگی به منظور ارائه راهکارهای مقابله ای لازم با اینپدیده می باشد.عوامل زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، حقوقی قضائی و بین بخشیدر گسترش و انجام جرم تصادفات ساختگی در کشور دخالت دارند. این معضل پیامدهای ناگواری را برایکشور در پی دارد و حل آن نیازمند بکارگیری راهکارهای اصولی در سطح ملی است. یکی از راهکارها بهرهگیری از علوم جرم یابی برای کشف، شناسایی و اثبات تصادفات ساختگی به عنوان یکی از جرایم در حیطهوظایف و ماموریت های مراجع قضایی و انتظامی با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در کنار اقداماتقضائی، بیمه ای و پزشکی قانونی بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

نویسندگان

محمدجواد ابراهیمی

کارشناس ارشد حقوق