بررسی اهمیت بیان مارکر های Sox۹ و Vimentin در سلول های سرتولی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 139

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MVTCONF01_198

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

واحد عملکردی تولید مثلی جنس مذکر در پستانداران بیضه است که با دارا بودن ویژگی های شیمیایی و فیزیکی ویژه ای توانتولید مثلی مذکر را بیان می کند؛ هر بیضه در پستانداران از لوله های پیچیده تشکیل شده که از نظر مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بهبخش های عملکردی متفاوت تقسیم می شود که هر کدام از این بخش ها شامل سلول های تخصص یافته ای هستند که امروزه هر کدامدر شاخه های بسیار مهم تحقیقاتی حائز اهمیت اند؛ در این مقاله سعی برآن داشتیم که سلول هایی سوماتیکی و ویژه ای به نام سلول هایسرتولی را از لحاظ متفاوت علمی که حاصل مطالعات نویسندگان این مقاله و نتایج سایر محققین است مورد بحث قرار دهیم؛ اینسلول ها بخشی از لوله های اسپرم ساز اند که از بخش پایه (بازال) تا لومن آن کشیده شده است و مانند چادری سراسر لوله های اسپرمساز را می پوشانند که این فرم مورفولوژیکی قطعا با نقش های عملکردی و فیزیولوژیکی آن ها مرتبط است؛ نکته جالب و مورد توجهکه به عنوان پایه و اساس بسیاری از تحقیقات انجام شده روی این سلول هاست، عدم تقسیم پذیری سلول های سرتولی در نیش خوداست اما می توان پس از استخراج آن ها، به روش های متفاوتی مانند پلیت کردن با لکتین (به دلیل تمایل اتصال آن ها به لکتین بعداز هضم آنزیمی بافت بیضه( در محیط کشت های ویژه و شرایط آزمایشگاهی، آن ها را وادار به تقسیم کرد که این با توجه به نقشهای اساسی در حمایت فیزیکی و شیمیایی از سلول های جنسی، طی مراحل اسپرماتوژنز، می تواند آینده ای روشن را در حلمشکلات ناباروری رقم بزند.

نویسندگان

امیررضا نیازی تبار

دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، ایران

کیانا سجودی

دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، ایران

ماریه رسولیان

دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، ایران

حسین عزیزی

دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، ایران