بررسی مدل های سینتیک و هم دمای جذب فسفات توسط بیوچار باگاس نیشکر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION02_053

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

توسعه صنعت و رشد روز افزون جمعیت جهان، منجر به تولید آلاینده های سمی می شود، که تاثیر بسیاریبر سمیت آب، سلامت انسانها، حیوانات و آبزیان دارد و زندگی آنها را به خطر می اندازد. جهت حذففسفات از آب، جذب یک فرایند دوستدار محیط زیست، ساده، عملی و اقتصادی می باشد. در این پژوهشبا استفاده از این روش و با جاذب بیوچار اقدام به حذف فسفات از آب آلوده شد. نتایج نشان داد در شرایط بهینه میانگین کارایی حذف فسفات از زه آب کشاورزی توسط جاذب باگاس نیشکر برابر با ۴۷/۸ درصد بود. محاسبات سینتیکی جذب نشان می دهد داده های آزمایشگاهی جذب مطابقت بیشتری با مدل پخشیدگی با ضریب تبیین ۰/۹۹۸ داشت. همچنین معادلات همدمای جذب نشان می دهد فرایند جذب با مدل همدمای لانگمویر با ضریب ۰/۹۸۷۹ برازش بهتری نسبت به مدل فروندلیچ دارد. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که باگاس نیشکر توانایی بالایی در حذف فسفات از زه آب دارد و می تواند برای کاهشفسفات در زه آب های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد

نویسندگان

پریسا مهرابی نیا

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

الهام قنبری عدیوی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

حشمت اله صمیمی

دانشیار گروه شیمی، دانشگاه شهرکرد

روح اله فتاحی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد