چالش های نظارت و اجرای پروژه های زیربنایی شهری حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز تا افق ۱۴۰۵

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

46

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF07_098

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

عدم مطالعه و عدم برآورد صحیح و دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه های شهری توسط شهرداری شیراز، تامین اعتبار بهمنظور اتمام پروژه ها را با مشکل مواجه ساخته و موجب طولانی شدن زمان اجرای کار، افزایش هزینه ها، نیمه تمام ماندن پروژه ها و عدم بهره برداری به موقع شده است. همچنین تامین اعتبار برای پروژه هایی که فاقد برنامه عملیات اجرایی مشخص هستند، موجب عدم شروع کار شده است. فقدان برنامه زمانبندی دقیق برای اجرای پروژه های شهر شیراز، اعمال نظارت دقیق از نظر تطابق عملیات انجام شده با برنامه پیشبینی شده را میسر نمیسازد. از سویی عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران موجب وقفه در اجرا، تاخیر در اتمام کار و نیز افزایش هزینه ها شده است. اغلب پروژه های شهری شیراز با این مشکل روبه رو هستند و در واقع یک مشکل عمومی در شهرداری شیراز است. تامین اعتبار چند پروژه با مکان های مختلف در قالب یک شماره طبقه بندی، نظارت فنی و فیزیکی و تهیه گزارش نظارتی از نظر پیشرفت فیزیکی و عملکرد هزینه ای را با مشکل مواجه میسازد. عدم توجه کافی به تملک زمین، مکان یابی نامناسب، معارضین ملکی، تاسیساتی و فضای سبز قبل از شروع برخی از پروژه ها، منجر به وقفه در کار و افزایش یا اتلاف هزینه های اجرا شده است. با توجه به لزوم ارزیابی چالش های نظارت و اجرای پروژه های توسعه شهری شیراز در حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و با توجه به ویژگی های خاص پروژه های شهر شیراز هنوز هم انگشت-شمار است، نیاز به مطالعه بیشتر در این زمینه احساس میشود. برای این امر تلاش شده است فاکتورهای موثر توسط تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با مدل های ExpertChoice و SPSS مورد تحلیل قرار گیرد. شایان ذکر است که جامعه هدف افراد خبره شامل اساتید و دانشگاهیان، متخصصان و مهندسین شهرسازی و کارشناسان عمرانی در شهرداری های شیراز میباشند که به عنوان خبرگان جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

حوزه معاونت فنی و عمرانی ، نظارت و اجرای پروژه های شهری ، پروژههای توسعه شهری شیراز ، افق ۱۴۰۵ ، پروژه های زیربنایی.

نویسندگان

فریدهسروشنیا
فریده سروشنیا

مسئول مالی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، شیراز، ایران

سلیمهمسیبی
سلیمه مسیبی

کارشناس مالی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و کارشناس ارشد حسابداری، شیراز، ایران