بررسی موفقیت برنامه ریزی سیستم های مالی اطلاعاتی بر بهبود شاخص های درآمدی پایدار (مطالعه موردی شهرداری ناحیه ۷ شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF07_095

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

سیستم اطلاعات مدیریت منابع مالی، ابزار مناسبی است که اطلاعات مالی را به هنگام، صحیح و خلاصه شده و در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان شهرداری ارائه داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران شهرداری فراهم میسازد. هدف نهایی از ایجاد این سیستم ها گردآوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تلخیص کردن، ذخیره کردن و سرانجام انتقال تمامی اطلاعات مالی گذشته و حال شهرداری ها و پدیده های مرتبط با آنها، در یک بانک اطلاعاتی مالی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آنها است. یک برنامه سیستم اطلاعاتی مالی جامع برای توسعه و استفاده موفقیت آمیز در شهرداری ها ضروری و حیاتی است. برنامه ریزی راهبردی و کلان تکنولوژیک از هرز رفتن سرمایه گذاری های مستمری که به ناگزیر طی سالیان متمادی در زمینه تکنولوژی اطلاعات انجام میشود جلوگیری کرده و این سرمایه گذاری ها را به صورت هدفمند در جهت برنامه های کلان و راهبردی شهرداری به کار میگیرد. برای این مهم فرایند برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی مالی باید بخش کاملی از تلاش های برنامه ریزی کلی شهرداری باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و حسابرسان شهرداری منطقه ۷ شیراز بوده که بالغ بر ۳۰۰ نفر بودند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت مالی که شامل ۳۸ سوال و پایایی این پرسشنامه ۸۲/. برآورد گردید. شایان ذکر است که داده های جمع آوری شده، به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند تا بتوان فرضیات مطرح شده را آزمود و برای تجزیه و تحلیل داده های مالی جمع آوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شد؛ از این روی ابتدا به کمک روش های آمار توصیفی به طبقه بندی مشخصه های فردی پاسخ دهندگان پرداخته شده و سپس به کمک آمار استنباطی به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی مالی موثر می باشد و براساس یافته های آزمون فریدمن عامل انسانی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل مالی از دید پاسخگو یان برخوردار بوده است.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی سیستم های مالی ، سیستم های مالی اطلاعاتی ، شاخص های درآمدی پایدار ، شهرداری ناحیه ۷ شیراز ، آزمون فرضیات.

نویسندگان

حامد یزدان شناس

کارشناس مالی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، شیراز، ایران.