ارزیابی مالی منافع حاصل از آموزش نیروی کار سازمانی در شهرداری شیراز توسط تحلیل عاملی سلسله مراتبی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF07_069

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امروزه توافق گستردهای در میان محققان و سیاست گذاران وجود دارد که سرمایه گذاری در آموزش نیروهای انسانی شاغل در شهرداری دارای منافع زیادی است. افراد با تحصیلات بهتر دارای احتمال اشتغال بالاتری در شهرداری هستند و کمتر در معرض خطر بیکاری قرار میگیرند. آموزش موثر به رشد اقتصادی، همبستگی اجتماعی و کاهش جرائم کمک میکند؛ با این حال منافع حاصل از آموزش نیروی کار نباید منجر به حمایت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بوسیله شهرداری ها، بدون در نظر گرفتن نگرانی در مورد کیفیت آموزش باشد و حتی اگر سرمایه گذاری در مقوله سرمایه انسانی شاغل در شهرداری در قالب آموزش صورت پذیرد، دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و سیاست های یادگیری مادام العمر به شکل سرمایه گذاری امیدوار کننده ای میبایست تخصیص پیدا کند. با نگاهی گذرا به وضعیت و عملکرد دانش آموختگان سطوح مختلف آموزشی در شهرداری شیراز و ازریابی میزان رضایت مندی کاری در بخش های مختلف، مشخص است که بیشتر خروجی های نظام آموزشی یا به عبارت دیگر، دانش آموختگان، فاقد توانایی ها و قابلیت های اساسی مورد نیاز شهرداری بودهاند؛ بطوری که حتی توان بهره گیری از فرصت های شغلی موجود را نیز نداشته اند. تناسب بهتر مهارت نیروی کار و مشاغل شهری در شهرداری، به نرخ بیکاری پایین تر آنها، بهره وری بالاتر شهرداری و همچنین رقابت پذیری بیشتر منجر میشود. بررسی این موضوع در شهرداری شیراز به عنوان یکی از شهرداری های مهم کلانشهری ایران ضروری بوده و به نیاز به مطالعه بیشتر در این زمینه احساس میشود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف پاسخ دادن به این سوال انجام میپذیرد که ارزیابی مالی منافع حاصل از آموزش نیروی کار سازمانی در شهرداری شیراز تابع چه عواملی است؟ و اهمیت هر عامل به چه مقدار است. برای این مهم تلاش شده است که به شناخت و رتبه بندی عوامل ارزیابی منافع حاصل از آموزش نیروی کار سازمانی در شهرداری شیراز پرداخته شود و سپس به کمک مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) توسط مدل های ExpertChoice و SPSS نتایج استخراج و مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تحلیل عاملی ، ارزیابی مالی منافع حاصل از آموزش نیروی کار ، توسعه خدمات ، ز نیروی کار سازمانی ، شهرداری شیراز ، تحلیل سلسلهمراتبی.

نویسندگان

سجاد خادمی

کارشناس مالی شهرداری منطقه هفت شیراز و کارشناس حسابداری دانشگاه پیام نور دوگنبدان، شیراز، ایران.

امین عزیز سلج

کارشناس مالی شهرداری منطقه هفت شیراز و کارشناس حسابداری دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران