کاهش گازهای گاخانه ای با تبدیل دی اکسید کربن به سوخت پاک توسط نانو کاتالیست

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OILBCNF06_009

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

چکیده مقاله:

یکی از مسایلی که امروزه دانشمندان و محققان رابه خود معطوف کرده است افزایش دمای کره زمین در انتشارگازهایگلخانه ای است. اثرگلخانه ای فرایندی است که بطور طبیعی وجود داشته و به گرم کردن سطح زمین و اتمسفرکمکمی کند این اثر بدان علت اتفاق می افتد که دسته ای از گازهای اتمسفری (گازهای گلخانه ای) شامل دی اکسید کربن متانو بخارآب قادرند به وسیله جذب تابش موج بلند منتشر شده ازسطح زمین تعادل انرژی کره زمین را تغییر دهند ازآنجاییکه این گازها قابلیت به دام اندازی انرژی خورشیدی را دارند در صورتیکه مقدار آنها ازحد متجاوز فراتر رود افزایشدمای جو زمین را سبب میشود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبدیل دی اکسید کربن به مواد شیمیایی سودمند بمنظورکاهش گازهای گلخانه ای انجام پذیرفت.نتایج tem بر روی نانو کاتالیزور fe۲mo۳/ceo۲ که در مقیاسهای مختلف گرفته شده که اندازه ذرات در محدوده ۱۴/۳الی ۲۰ نانومتر میباشند وساختار ذرات بیشتر به شکل گرد می باشد.در مقایسه با کارت استاندارد مربوط به آهن پیک های ۸۲، ۶۲، ۴۴ مربوط به آهن هستندکه در این تست مشاهدهنشدند و این موضوع میتواند بخاطرر توزیع خوب آهن روی سطح کاتالیست باشد.با توجه به نتایج بدست آمده در این کار تحقیقاتی و مقایسه آنها با نتایج بدست امده از کارهای مشابه، مشاهده می شودکه : کاتالیست آهن،مولیبدن / نانو اکسید سریم درصد تبدیل قابل قبولی برای تبدیل دی اکسیدکربن به مونوکسیدکربن ازخود نشان داد، این کارایی با افزایش دمای راکتور و همچنین افزایش نسبت هیدروژن وروردی در خوراک افزایش می یابد.

نویسندگان

سیده منا محفوظی موسوی

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آلودگی هوا،دانشگاه آزاد اسلامی ،اهواز،ایران

محسن جنانی

دانشجو دکترای مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی،امیدیه ،ایران