بررسی ارتباط اختلال سیستم باروری مردان و زنان با ویروس کرونا (COVID-۱۹)- یک مطالعه مروری نظام مند

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 251

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHSC14_387

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : ویروس کرونا(COVID-۱۹) قادر است بر کل سیستم بدن مردان و زنان که در برابر عفونت آسیب پذیر هستند، تاثیرات چشمگیرایجاد نماید .این مطالعه مروری با هدف بررسی اختلالات ناشی از تاثیر ویروس کرونا (COVID-۱۹) بر باروری و فرزند اوری انجام شده است.مواد و روش ها : در این مطالعه مروری نظام مند ، کلیه مقالات از سال ۲۰۱۹تا سال ۲۰۲۱باشد (۱۴۰۰-۱۳۹۸هجری شمسی)جهت دسترسی به جدید ترین پژوهش ها و پس از مطابقت با معیارهای ورود و اهداف مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. جستجوتوسط موتور جستجوی Google Scholar و پایگاه های Scopus ،PubMed و پایگاه های اطلاعاتی ملی SID، Mag Iran و مجلات علمی-پژوهشی کشور ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد. پژوهش ها به سه دسته،اختلالات در باروری مردان ، اختلالات در باروری زنان،و اختلالات زیست شناختی طبقه بندی گردید. یافته ها: در فرایند انتخاب مقالات ۴۱۸مقاله به دست آمد که در مرحله بعد ۲۱مقاله به دلیل تکراری بودن خارج گردید. ۲۰۰مقاله پس ازبررسی عنوان مطالعه و چکیده حذف گردید . ۱۸۳مقاله با مطالعه متن کامل وطبق معیارهای ورود حذ ف شدند. در نهایات ۱۴مقاله وارد مطالعه شدند. ۷مقاله شامل اختلالات در باروری مردان ، ۴مقاله شامل اختلالات درباروری زنان ، ۳مقاله شامل اختلالات زیست شناختی بود.نتایج : ویروس کرونا منجربه ایجادچندین فرضیه در مورد تغییرات عملکردی اندام های تناسلی و جنسی و نهایتا باروری و فرزنداوری شده است.آسیب هیپوتالاموس ناشی از عفونت SARS-CoV-۲ درمغز در COVID-۱۹ مشهود و منجر به ناهنجاری های محور HPG میگردد. با این حال می توان برخی فرضیه ها را به خصوص در زمینه تاثیرات هورمونی این بیماری مطرح نمود.این ویروس می تواند وارد بیضه شود و منجر به تغییراتی در عملکرد بیضه شود. حتی در مایع منی شناسایی شده. که این عوامل می تواند منجر به ناباروری ثانویه گردد.همچنین زنان باردار ممکن است در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید COVID- ۱۹ باشندکه موجب افزایش مرگ در این گروه گردیده. COVID-۱۹ توانایی ایجاد اختلال در باروری زنان را دارد. این ویروس به کمک ACE۲ با هجوم به بافت های تناسلی زنانه، میتواند در روند استروئیدوژنز، فولیکولوژنز و تخمک گذاری اثر گذارد و درنهایت منجر به اختلال قاعدگی، سقط جنین و حتی ناباروری شود.نتیجه گیری : عفونت ویروسی توسط COVID-۱۹ سلامت باروری را به چالش می کشد و می تواند به عنوان یک عامل خطر برای ناباروری در نظر گرفته شود. ونیاز است تحقیقات بزرگی در این خصوص انجام شود. زوجینی که تمایل به بارداری دارند باید در مورد خطرات شناخته شده عفونت در دوران بارداری و روشهای پیشگیری از آن اطلاعات کافی و به روز دریافت کنند. نیاز است درمان ناباروری جهت حفظ کیفیت زندگی زوجین به تعویق افتد که این مساله خود در فرزنداوری و باروری تاثیر به سزایی خواهد داشت.

نویسندگان

کتایون وکیلیان

دکتری بهداشت باروری استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک ، ایران

زهرا کاظمی جروکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی،دانشگاه علوم پزشکی اراک ، ایران