بررسی و تبیین عوامل موثر بر رفتارشهروند سازمانی در محیط کار با تاثیرمولفه ارزش های دینی در سازمانها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC03_056

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1401

چکیده مقاله:

رفتار شهروندی سازمانی شامل همه رفتارها و فعالیت های مثبت و سازنده ای از سوی افراد می شود که بخشی از کار اصلی آنها نیست. این فعالیت ها کاملا اختیاری هستند و حمایت کننده همکاران و منافع سازمان هستند. در محیط کسب و کار، اگرچه شاید برای این رفتارها پاداشی در نظر گرفته نشود ولی وقتی مکمل وظایف اصلی یک کارمند باشد می تواند عملکرد او و مجموعه را افزایش دهد. بنابراین سازمان ها به کارمندانی نیاز دارند که بتوانند خارج از شرح وظایف خود، مشارکت داوطلبانه موثری برای پیشبرد اهداف مجموعه داشته باشند.، هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین عوامل موثر بر رفتارشهروند سازمانی در محیط کار با تاثیرمولفه ارزش های دینی در سازمانها در اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران می باشد. روش تحقسق از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد..روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spssضریب پیرسون و رگرسیون چند گانه می باشد.یافته ها نشان داد ارزش های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار است و.بعد اعتقادی و رفتاری بر شهروندی سازمانی تاثیرگذارند.

نویسندگان

صنم بیات

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارشناس ارشد کسب وپیشه شهرداری منطقه ۱۶ تهران