بررسی رابطه بین عوامل موثر دراثربخشی حسابرسی داخلی بر عملکرد حسابرسی مستقل (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMAR-2-2_018

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد حسابرسی مستقل در سال ۱۴۰۰ انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه بندی می گردد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران تشکیل می-دهد. حسابرسان مذکور شامل پنج گروه؛ شریک در موسسات حسابرسی عضو، شاغلین انفرادی، شاغل در سازمان حسابرسی، شاغل در موسسات و غیر شاغل که در مجموع تعداد ۲۸۳۰ نفر هستند که در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد ۳۳۸ نفر انتخاب شد. برای آزمون فرضیات از (آزمون های آماری Tو فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق به صورت کلی حاکی از آن است که بین عوامل موثر در اثربخشی حسابرسی داخلی بر عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

سید مجتبی موسوی

مدرس دانشگاه، گروه حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی مهران، ایران

کریم کاظمی

کارشناس ارشد حسابداری، شاغل در شرکت نفت ایلام، ایران