بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت های بازاریابی صادراتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMAR-2-2_008

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امروزه صادرات یکی از مهمترین مولفه های بهبود عملکرد سازمان های تولیدی محسوب شده و مدیران این سازمان ها همواره در پی توسعه بازاریابی بین الملل و عملکرد صادراتی خود می-باشند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه عملکرد صادراتی می تواند بردستیابی سازمان به اهدافش کمک کند. در تحقیق حاضر، تاثیر قابلیت های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت های بازاریابی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر، برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد شامل ۲۶ سوال استفاده شد.از میان تعداد ۴۱۷ نفر جامعه آماری کارشناسان بازاریابی، بازاریابان و مدیران سطوح مختلف شرکت مارال چرم ، تعداد ۲۰۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری که قابلیت های سازمانی آنلاین به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی قابلیت های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است. در این میان، تاثیر قابلیت های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی ۰.۵۱، بر قابلیت های بازاریابی صادراتی ۰.۶۲ و تاثیر قابلیت های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی نیز ۰.۶۹ بود.

کلیدواژه ها:

قابلیت های سازمانی آنلاین ، بازاریابی صادراتی ، عملکرد صادراتی

نویسندگان

شکیبا رحمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت ، تهران ، ایران

فائزه محمدی

مدرس گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد صفادشت، تهران ، ایران