بررسی زیبایی شناختی نظریه ارتقای سلامت روانی با قرائت آیات قرآنی؛ مطالعه موردی: ساختار هندسی سوره مبارکه انسان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRRH-8-2_013

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1401

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: تا به حال پژوهش مستقلی درباره جمال و زیبایی های قرآن انجام نشده است. با عنایت به حلقه های مفقوده در مبادی نظری پژوهش های پژوهشگران تجربی درباره قرائت و استماع آیات قرآنی، هدف این پژوهش پیشنهاد و معرفی روش شناسی خاص در پژوهش ها و آزمایش های میان رشته ای با موضوعیت هنر و زیبایی های قرآن کریم بود. روش کار: پژوهش حاضر با به کارگیری تلفیقی از روش های تحلیل محتوای متون و روش های تفسیری برخی آیات سوره انسان پدید آمده است. روش این پژوهش کتابخانه ای-تحلیلی است. به این صورت که داده ها و اطلاعات از منابع مختلف مانند کتب و مقالات موجود جمع آوری و پس از تحلیل و بررسی زیبایی شناختی و مقایسه بین متون مشابه و پی بردن به برخی ظرائف و لطائف متنی و محتوایی استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به فراخور مباحث مطرح شده، روش متن به متن یا بینامتنی و استفاده از نکات صنعت بیان و بدیع و مباحث قدیم و جدید ادبی است. در این مقاله تلاش شده است تا گوشه ای از جمال ساختاری و ادبی سوره انسان در سه زیرشاخه «نحوی»، «بلاغی» و «هندسی» نشان داده شود. مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که روش های نوین تجربی این قابلیت را دارند تا در بسط نظری هسته مرکزی دین یعنی کتاب و سنت، در چارچوب و به واسطه علوم اسلامی (جهت دوری از رویکردهای آزادی خواهانه و رویکردهای افراطی) استفاده شوند. علاوه براین، از طریق مطالعه و بررسی های زیبایی شناسانه قرآن به ویژه زیبایی های هندسی می توان به شناخت روند و مراحل سیر کمالی انسان در بخش های مختلف ازقبیل فرایندهای تربیتی، آموزشی، پژوهشی و هدایت گری مبتنی بر دریافت های قرآنی نائل آمد. نتیجه گیری: درنهایت، با بررسی مولفه های زیبایی شناختی سوره انسان، جایگاه علوم اسلامی مرتبط با هنردرمانی روشن شد.

نویسندگان

علی محمد فرهادزاده

گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدعلی مجد فقیهی

گروه قرآن و متون اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران