ارزیابی عوامل ریسک در زنجیره تامین به منظور انتخاب تامین کنندگان در صنعت پوشاک ورزشی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMOBS-10-1_007

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1401

چکیده مقاله:

تحولات سریع جهانی سازمان ها را وادار کرده است تا در مورد مدیریت ریسک در زنجیره تامین بیشتر تحقیق کنند تا بتوانند بر شرایط ناامن اطراف خود غلبه کنند. تهیه کنندگان باید مواد اولیه خود را به بهینه ترین حالت ممکن تهیه کنند. انتخاب تامین کنندگان به گونه ای که احتمال وقوع ریسک های تامین را کمینه کند، گامی اساسی درجهت کنترل و کاهش ریسک ها به شمار می رود. بنابراین ارزیابی عوامل ریسک در زنجیره تامین به منظور انتخاب تامین کنندگان در صنعت پوشاک ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های تولیدی البسه ورزشی و متخصصین و صاحب نظران در حوزه بازاریابی و مدیریت ورزشی بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد ۳۸ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری بکار رفته در تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط چندین تن از خبرگان در این زمینه تایید و پایایی آن بالای ۰.۷۰ گزارش شده است. در مرحله اول از روش دو مرحله ای دلفی، عوامل ریسک در زنجیره تامین به منظور انتخاب تامین کنندگان مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تاکسونومی به رتبه بندی عوامل ریسک از لحاظ اهمیت آنها در زنجیره تامین پرداخته شد. نتایج نشان داد که (ریسک ۱۴) در واقع "کمبود مواد اولیه ناشی از بی ثباتی تامین کنندگان "به ازای (۰.۳۱۴۶ Fio =) به عنوان رتبه اول یا بحرانی ترین ریسک می باشد.

نویسندگان

سیمین اسگندری دستگیری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مشگین شهر