مدی ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی فیما یتعلق بخصوصیه الافراد (من منظار فقه الامامیه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: عربی
مشاهده: 239

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ALMST-2-3_008

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1401

چکیده مقاله:

ان ممارسه السیاده فی رصد وفلتره او تنقیه الفضاء السیبرانی ایجابا او سلبا، امر ضروری بناء علی ادله حفظ النظام، وحفظ العزه والسیاده للدوله الاسلامیه، واقامه الدین، هذا من جهه.ومن جهه اخری، فان العمومات الحاکیه عن حرمه التجسس تدل علی لزوم حمایه خصوصیه الافراد، ومن الواضح جدا انه - وفی عملیه رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی المجازی - قد یتم انتهاک هذه الخصوصیه لا سیما فی مجال خصوصیه المعلومات والاتصالات، ونظرا الی نطاق ومدی رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی المجازی، وکذلک حظر الدخول الی خصوصیه الاتصالات والمعلومات للافراد، رغم الکثیر من التاکیدات علیه، لیس واضحا جدا فی فقه الامامیه، فان مساله نطاق ممارسه السلطه فی مراقبه الفضاء السیبرانی بالنسبه الی خصوصیه الافراد التی تتطلب البحث والدراسه وصولا الی مرحله الاجابه المناسبه (المشکله).ان وجوب حفظ نظام الاسلام وحفظ النظام الاسلامی، ووجوب حفظ العزه والسیاده للدوله الاسلامیه، ووجوب اقامه الدین هی من بین الاسباب التی تضفی الشرعیه علی ممارسه السلطه العلیا من قبل القیاده، فی عملیه الرصد وفلتره وتنقیه الفضاء السیبرانی المجازی، ولو بانتهاک الخصوصیه المذکوره؛ ومع ذلک بناء علی تحلیل الادله، یجب ان تستند ممارسه السلطه هذه الی العلم، ولو اجمالا، ضمن حدود الضروره التی تقتضیها، وبدون الکشف عن الاسرار الخفیه للافراد فی هذا الفضاء (الفرضیه).اذا، یهدف المقال الی التعرف علی مدیات وحدود وثغور الادله الداله علی مراقبه الفضاء المجازی والسیبرانی وحمایه خصوصیه المعلومات للافراد وشرح المعاییر الفقهیه فی انتهاک تلک الخصوصیه (الغرض)، ویمکن تحقیق هذا الهدف عن طریق وصف القضایا الفقهیه وتحلیلها من خلال جمع بیانات المکتبه (الطریقه)، وفی نهایه المطاف تحلیل وشرح نطاق ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء المجازی والسیبرانی فیما یتعلق بخصوصیه الافراد (النتیجه (.

کلیدواژه ها:

ممارسه السلطه ، رصد الفضاء السیبرانی وتنقیته ، الخصوصیه ، فقه الامامیه

نویسندگان

مهدی درگاهی

عضو فی هیئه التدریس بجامعه المصطفی العالمیه

حسن رضائی

عضو فی هیئه التدریس بجامعه المصطفی العالمیه.