واردات گاز؛ سیاست آینده دیپلماسی انرژی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRICONF01_028

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

رویکرد اصلی در دیپلماسی گازی ایران تا کنون تمرکز بر صادرات این حامل بوده است. تمرکز صرف بر صادرات گاز به سه دلیل، دیگر تامین کننده منافع ایران نیست. اول، ظهور قطبهای تولید و مصرف گاز در منطقه، افزایش اهمیت جغرافیایی ایران و فرصت ویژه نقش آفرینی در عبور و داد و ستد گاز، دوم، فعال بودن مسیرهای جایگزین برای از بین بردن مزیت ایران در عبور و داد و ستد گاز و سوم، ناترازی و کسری گاز در داخل کشور. بنابراین سیاست دیپلماسی گازی ایران با یک فرصت و یک تهدید مواجه است: فرصت افزایش اهمیت جغرافیایی ایران به دلیل رشد نقاط تولید و مصرف گاز در منطقه و تهدید کسری تراز گازی کشور. لذا صادرات محوری در سالهای پیش رو تامین کننده منافع ملی ایران نخواهد بود و ضروری است توجه به کشورهای دارنده منابع گاز در اطراف ایران در صدر اولویتهای دیپلماسی انرژی ایران قرار گیرد.

نویسندگان

محمدصادق کریمی

دکتری مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی انرژی، تهران، ایران

داود کریمی پور

استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده امنیت ملی، تهران، ایران

ناصر باقری مقدم

استادیار گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران