بررسی اثر هم افزایی دو عصاره زردچوبه و زنجبیل در پایداری اکسیداتیو روغن بزرک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SBSB-7-1_007

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

گیاه زنجبیل گیاهی چندساله از خانواده ی Zingiberaceae با نام علمی Zingiber Officinale Rosco می باشد. بو و طعم خاص زنجبیل ناشی از مخلوط زینگرون، شوگوال ها، جینجرول و روغن های فراری است که سه درصد وزن زنجبیل تازه را تشکیل می دهند. گیاه زردچوبه با نام علمیCurcuma بومی منطقه جنوب شرقی آسیا بوده و از خانواده زنجبیل است. در این پژوهش عصاره زردچوبه و زنجبیل به روش غوطه وری توسط حلال اتانول استخراج گردید. مقدار ترکیبات فنولی عصاره ی زردچوبه، زنجبیل و مخلوط آن ها توسط روش فولین سیوکالته محاسبه گردید که نتایج نشان داد زنجبیل دارای بیشترین ترکیبات فنولی بوده و پس ازآن مخلوط زنجبیل- زردچوبه و درنهایت زردچوبه قرار دارد سپس خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های زردچوبه، زنجبیل، مخلوط زردچوبه- زنجبیل توسط دو روش مهار رادیکال آزاد DPPH و احیاکنندگی آهن (III) بررسی شده و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه گردید نتایج نشان داد که در روش DPPH بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی به ترتیب مربوط به آنتی اکسیدان سنتزی BHT، عصاره زنجبیل، عصاره مخلوط زنجبیل- زردچوبه و عصاره زردچوبه می باشد و در احیاکنندگی آهن (III)آنتی اکسیدان سنتزیBHT، عصاره مخلوط زنجبیل- زردچوبه، عصاره زنجبیل و عصاره زردچوبه بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند درنهایت عصاره های زردچوبه، زنجبیل، مخلوط زردچوبهزنجبیل به روغن بزرک اضافه شده و با آنتی اکسیدان سنتزیBHT توسط روش رنسمیت مقایسه گردید که نتایج نشان داد به ترتیب بیشترین زمان پایداری روغن مربوط به آنتی اکسیدان سنتزیBHT، عصاره مخلوط زردچوبه – زنجبیل، عصاره زنجبیل و عصاره ی زردچوبه می باشد و عصاره مخلوط زردچوبه - زنجبیل قابل مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی BHT می باشد.

نویسندگان

سیده زهرا سیدالنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

عاطفه سیاری

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر