بررسی شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-3-3_018

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم «حقوق خانواده» از دیدگاه اسلام الزام مرد به دادن نفقه است. در مذاهب اسلامی نفقه حق زن شناخته شده است و هرروز استحقاق دریافت آن را دارد، به شرط تمکین و تسلیم نفس خود ازاین جهت نفقه بر زوج واجب است چون مقتضای عقد نکاح تشکیل خانواده است و حق تمتع جنسی یکی از بارزترین و مهم ترین اثر مربوط به این مقتضی است و این تعریف با پرداخت نفقه از طرف مرد لازم و ملزوم یکدیگر ذکرشده است پس شرط سقوط نفقه به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، نکاح را باطل می کند در این مقاله ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل فقهی و حقوقی و عرفی تمکین عام و خاص و عدم استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه به این نتیجه رسیدم که پرداخت نفقه جزء مقتضیات ذات عقد نکاح است و شرط سقوط نفقه در عقد نکاح موجب بطلان آن می گردد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از روش کتابخانه ای- اسنادی و با به کارگیری ابزار فیش برداری صورت گرفت.

نویسندگان

آرزو رشیدی

گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

فرزاد پارسا

گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (گروه الهیات، دانشگاه کردستان، ایران)

محمدعلی حیدری

گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران