ارزیابی روش های مختلف به روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پیش روی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAM-12-3_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف ارزیابی سه روش مختلف به روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پیش روی متفاوت انجام شد. تیمارهای تحقیق عبارتند از: بافت خاک (رسی لومی و سیلتی رسی لومی)، روش های به روی پشته بردن (زیرشکن ۶ شاخه+ زیرشکن ۱۰ شاخه، زیرشکن ۸ شاخه+ دستگاه به روی پشته بردن نیشکر شماره ۱ و زیرشکن ۸ شاخه+ دستگاه به روی پشته بردن نیشکر شماره ۲) و سرعت های پیش روی ماشین (۵، ۶ و ۷ کیلومتر بر ساعت). طرح آزمایشی در قالب آزمایش اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی کشت و صنعت امیرکبیر استان خوزستان انجام شد. خصوصیات فیزیکی مورد نظر در این تحقیق شامل، قطر متوسط کلوخه ها، وزن مخصوص ظاهری، یکنواختی سطح خاک، نفوذپذیری آب در خاک و اندازه عمق جوی (ارتفاع پشته) بود. برای مقایسه تیمارها از تجزیه واریانس و آزمون دانکن با استفاده از نرم افزار SAS ۹.۴ استفاده شد. نتایج نشان داد قطر متوسط وزنی کلوخه ها و نفوذپذیری آب در خاک در تیمارهای بافت خاک، نوع ماشین و سرعت پیش روی دارای اختلاف معنی دار در سطح ۱ درصد می باشند. شاخص های جرم مخصوص ظاهری خاک و یکنواختی سطح خاک در تیمار بافت خاک در سطح ۵ درصد و در تیمارهای نوع ماشین و سرعت پیش روی در سطح ۱ درصد دارای اختلاف معنی دار می باشند. مقایسه میانگین ها نیز نشان داد تیمار بافت رسی لومی، زیرشکن ۶ شاخه+ زیرشکن ۱۰ شاخه در سرعت ۷ کیلومتر بر ساعت کوچک ترین قطر متوسط وزنی کلوخه ها (۰۶/۱۶ میلی متر) را به خود اختصاص داده است. استفاده از زیرشکن ۶ شاخه+ زیرشکن ۱۰ شاخه در عملیات به روی پشته بردن در بافت رسی لومی و سرعت ۵ کیلومتر بر ساعت، جرم مخصوص ظاهری خاک را نیز به صورت معنی داری در سطح ۵ درصد کاهش می دهد. کمترین ضریب تغییرات یکنواختی سطح خاک مزرعه در تیمار عملیات به روی پشته بردن با زیرشکن ۸ شاخه+ دستگاه به روی پشته بردن نیشکر شماره ۱ در بافت رسی لومی و سرعت پیش روی ۷ کیلومتر بر ساعت به دست آمد (۰۶/۱۷ درصد). بیشترین سرعت نفوذپذیری آب در خاک پس از عملیات به روی پشته بردن با زیرشکن ۶ شاخه+ زیرشکن ۱۰ شاخه در بافت رسی لومی ۳۲/۲ سانتی متر بر ساعت به دست آمد. شاخص اندازه عمق جوی (ارتفاع پشته) نیز در همه ی تیمارهای اندازه گیری شده در محدوده ی قابل قبول (۱۰-۱۵ سانتی متر) بود.

کلیدواژه ها:

به روی پشته بردن ، قطر متوسط کلوخه ها ، نفوذپذیری آب در خاک ، نیشکر ، وزن مخصوص ظاهری ، یکنواختی سطح خاک

نویسندگان

نسیم منجزی

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

محسن سلیمانی

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Abbaspour Gilandeh, Y., and A. R Shayegani Soltan pour. ۲۰۱۴. ...
 • Abdullahi Lorestani, S., Sh. Lorzadeh, and Q. Fathi. ۲۰۱۲. Investigation ...
 • Adam, K. M., and D. C. Erbach. ۱۹۹۲. Secondary tillage ...
 • Afzalinia, S., and A. Ziaee. ۲۰۲۰. Cotton yield and water ...
 • Aghilinategh, N., M. Rezaei, and R. Tabatabaei kolor. ۲۰۱۹. Effect ...
 • Ahmad, N., A. Zada, A. Ali, and M. Junaid. ۲۰۱۵. ...
 • Ahmadpour, S. R., H. Alizadeh, and N. Majnoon Hosseini. ۲۰۱۰. ...
 • Bouma, H. ۱۹۹۶. Compaction and subsoiling effects on sugarcane yield ...
 • Carter, M. R. ۲۰۰۰. Soil sampling and methods of analysis. ...
 • Dagne, Z. ۲۰۱۵. Effect of seed tuber size and plant ...
 • Dev, C. M., R. N. Meena, A. Kumar, and G. ...
 • Eskandari, I., and V. Feizias. ۲۰۱۷. Influence of conservation tillage ...
 • Fleissner, K. ۲۰۰۱. Management practices and preferences of Bambara groundnut ...
 • Gutema, C. ۲۰۱۶. Effect of earthing up frequencies and tuber ...
 • Hossain, I. ۲۰۱۴. Effect of whole and cut seed tubers ...
 • Hossain, M. A., M. A. Mrnnan, M. I. Nazrul, and ...
 • Khaffaf, A., and A. Khadr. ۲۰۰۸. Effect of some primary ...
 • Lorzadeh, Sh., H., Nadiyan, A., Bakhshandeh, Gh. Noormohamadi, and F. ...
 • Madhu, G., S. I. Halikatti, R. B. Khandagave, and M. ...
 • Mhungu, S. and Z. A. Chiteka. ۲۰۱۰. The effect of ...
 • Ming, G., L. You-Jin, W. Zi-Fang, Xiao-Hong, and W. Chao-Fu. ...
 • Namdari, M., Sh. Rafiei, and A. Jafari. ۲۰۱۰. Investigation of ...
 • Nasirian, A. ۲۰۰۸. Evaluation of the application of conventional submersibles ...
 • Omrani, A. ۲۰۱۲. Investigation of the situation of agricultural machinery ...
 • Ouedraogo, M., B. Zagre, S. Thorndal, and F. Liu. ۲۰۱۲. ...
 • Patil, P. B., V. A. Kamble, and S. V. Chavan. ...
 • Raina, S., and J. P. Singh. ۲۰۱۸. Design and development ...
 • Rangiah, P. K., R. Duraj, and S. Renugo palan. ۱۹۸۸. ...
 • Rezaei, Gh., and H. Zarei. ۲۰۱۳. Comparison of the application ...
 • Sedaghat Hosseini, M., and H. Saebi Fard. ۲۰۰۶. Testing and ...
 • Shrinivasa, D. J., V. D. Paradkar, and S. L. Rathod. ...
 • Singh, P., S. N. Singh, A. K. Tiwari, S. K. ...
 • Srivustuva, H. ۱۹۹۰. Compaction effect on root growth in sugarcane ...
 • Suwanarak, K. ۱۹۹۰. Weed management in sugarcane in Thailand. BIOTROP ...
 • Svubure, O., P. C. Struik, A. J. Haverkort, and J. ...
 • Zandvakili, B., A. Bahadori, J. Saudi, A. Saeedi, Sh. Heydarian, ...