بررسی کارایی و دورکنندگی ترکیب تیمول روی حشرات کامل مگس میوه مدیترانه ای ceratitis capitata (wiedemann) در شرایط باغی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 205

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONGE01_036

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1401

چکیده مقاله:

با توجه به مقوله جمعیت و به تیع آن افزایش تولید محصولات کشاورزی لازم است از روش های نوین به منظور تولید محصول بیشتر و سالم استفاده شود. از طرفی با افزایش مصرف سموم پر خطر در کشور سلامت جامعه بشری به خطر افتاده و همچنین صدمات جبران ناپذیری به منابع آبی و محیط زیست وارد شده است. بنابراین با وجود اهمیت کشاورزی بایستی از علوم مربوطه مانند گیاهپزشکی به منظور جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات نام برده استفاده کرد. یکی از راهکارهای مربوطه از ترکیبات کم خطر و بی خطر برای کنتل آفات و بیماری های گیاهی است که در این پژوهش اثر دور کنندگی ترکیب تیمول بر حشره کامل مگس میوه مدیترانه ای در شرایط باغی در بازه زمانی تابستان پاییز ۱۴۰۰ بررسی گردید که در طی آن محلول پاشی با تیمول (۱۰ در هزار ) در مدت هشت هفته و با سه تکرار انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمارهای تیمول پاشی اختلاف معنی داری با شاهد داشته و به این معناسیت که استفاده از تیمول تاثیر چشمگیری در کنترل این آفت دارد.

نویسندگان

عارف بابائی

دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

بهنام امیری

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

زکیه احمدی شورکایی

کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نادعلی باقری

دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری