سنتز و بررسی کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال-آهن صفر/پالادیوم (AC-Fe(۰)/Pd) جهت حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MRSS05_041

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1401

چکیده مقاله:

بازیابی آنتی بیوتیک ها از منابع آبی و پساب ها اخیرا به دلیل بروز سمیت و مشکلات زیست محیطی بسیار مورد توجه قرارگرفته است. در مطالعه حاضر، نانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال-آهن صفر/پالادیوم (AC-Fe(۰)/Pd) سنتز و برای حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی های سطحی نانوکامپوزیت های مغناطیسی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و الگوی پراش پرتوایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته انجام شد و تاثیر متغیرهای فرایند نظیر مقدار جاذب،غلظت اولیه سیپروفلوکساسین، pH محلول و زمان تماس و دما مورد مطالعه قرار گرفت. برای ارزیابی داده های جذب ایزوترم های لانگموئیر و فروندلیچ مطالعه شدند. همچنین مطالعات سینتیکی به وسیله مدل های شبه در جه اول و شبه درجه دوم انجام گردید. این بررسی نشان داد که حداکثر جذب سیپروفلوکساسین در pH برابر ۵، مقدار جاذب ۰/۷ ۰ گرم بر لیتر و زمان تماس ۶۰ دقیقه برای نانوجاذب کربن فعال-آهن صفر/پالادیوم (AC-Fe(۰)/Pd)؛ ۸۶/۵% بدست آمد. داده های جذب با ایزوترم لانگموئیر بخوبی مطابقت دارد (R(۲)=۰/۹۹). همچنین، داده های آزمایش از مدل سینتیکی شبه درجه دوم تبعیت می کند (R(۲)>۰/۹۹). مطابق با نتایج بدست آمده، که نانوکامپوزیت مغناطیسی می تواند به عنوان جاذبی مناسب وارزان قیمت و کارآمد در حذف آلاینده های آلی از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

سیمین عربی

استادیار گروه شیمی ، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

مرضیه محمدی

دانشجوی کارشناسی رشته شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علیرضا مرادیان

دانشجوی کارشناسی رشته میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران