برآورد مشخصات ساختگاهی شهر بوشهر با استفاده از دستگاه میکروترمور (زلزله)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILISC02_048

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از اندازه گیری میکروترمورها در بدست آوردن سرعت امواج برشی و طولی در لایه زیرینآبرفتی زمین بررسی می شود بدین منظور برداشت داده های میکروترموری در شهر بوشهر در ۴۳ ایستگاه تک ایستگاهیصورت گرفته است با برداشت دادهها و استفاده از ویژگیهای پراکندگی امواج ریلی در مولفه های افقی سیگنال هایمیکروترموری برداشت شده، منحنی بیضیواری امواج ریلی با استفاده از خاصیت پراکندگی هر ایستگاه در نرم افزارgeopsy بدست می آید و سپس با استفاده از تحلیل و آنالیز معکوس و وارد نمودن بعضی از پارامتر های اولیه خاک محلپروفیل های خاک، سرعت مواج برشی و طولی محاسبه و نمودار انها بدست می آید که در این تحقیق بررسی مربوط بهچهار ایستگاه از ۴ ایستگاه بیان گردیده است.

کلیدواژه ها:

اندازه گیری میکروترمور ، منحنی بیضواری امواج ریلی ، سرعت موج برشی و طولی.

نویسندگان

علی اکبر حاجی زاده

گروه عمران دانشکده عمران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد، بوشهر، ایران

هادی دشتی

استادیار گروه عمران، دانشگاه آزادبوشهر، بوشهر،ایران

حبیب اله رحیمی

استادیار گروه عمران، ئانشگاه تهران، تهران،ایران