مقایسه نتایج میدانی تست بارگذاری صفحه و تست استاتیکی شمع با نتایج مدلسازی عددی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF07_094

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401

چکیده مقاله:

امروزه مدلسازی عددی در پروژه هایی که کنترل نشست و ظرفیت باربری فونداسیون در آنها دارای اهمیت زیادی است جز مراحل ضروری طراحی به شمار میرود لیکن باید توجه داشت باوجود استفاده از پارامترهای به دست آمده از تستهای آزمایشگاهی یا میدانی در مدلسازی عددی باید از انطباق رفتار واقعی فونداسیون در سایت با رفتار حاصل از مدلسازی عددی اطمینان حاصل کرد. در این تحقیق رفتار واقعی فونداسیون، به دست آمده از نتایج تستهای بارگذاری صفحه و بارگذاری استاتیکی شمع با نتایج مدلسازی سه بعدی آنها در نرم افزار PLAXIS۳D مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد اختلاف رفتار در مدلسازی عددی با واقعیت نسبتا زیاد است و برای تطبیق رفتار بایدحتما پارامترها و نحوه مدلسازی عددی به گونه تغییر کند که بیشترین انطباق حاصل شود.

نویسندگان

محمدهادی بهلولی

کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران