بررسی تاثیر اجرای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF07_007

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401

چکیده مقاله:

موفقیت، همیشه هدف نهایی هر فعالیت است و پروژه های ساخت و ساز نیز از این قاعده مستثنی نیست. تعریف استانداردی از موفقیت پروژه در هیج صنعتی وجود ندارد. زیرا در واقعیت هر تیم در شرایط متفاوت از دیگر تیمها قرار دارد و تعریف موفقیت از دیدگاه هر تیم متفاوت است. موفقیت پروژه در واقع بنیاد و اساسی برای مدیریت و کنترل پروژه های جاری و برنامهریزی و جهتگیری درباره پروژه های آینده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اجرای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که مدیر پروژه باید دارای دانش، مهارت و خصوصیات مدیریتی و رهبری باشد تا بتواند با اتخاذ تصمیمات مناسب در زمان مناسب، درگیرکردن افراد مناسب در مکانهای مناسب و در نهایت با تعیین استراتژیهای موثر، تکمیل موفقیت آمیز پروژه ها را تضمین نماید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرتضی رضوانی توپکانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران