تفحصی بر بیماری و اختلال روانی اسکیزوفرنی و نحوه مواجهه و برخورد ومیزان آشنایی آن با این بیماری در ایران (مورد مطالعه: بیماران مراجعه کننده به درمانگاه منطقه ۲۱ شهرداری تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHPS01_154

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1401

چکیده مقاله:

روا ن گسیختگی اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی به انگلیسی : Schizophrenia یک اختلال روانی است که با دورههای مداوم یا عودکنندهروا ن پریشانه مشخص میشود.علائم اصلی شامل توهم غالبا توهم شنیداری، هذیان و اختلال تفکر است . علائم دیگر عبارتند ازکنارهگیری اجتماعی، کاهش ابراز عواطف و بیتفاوتی . علائم معمولا به تدریج بروز پیدا میکنند، در اوایل بزرگسالی شروع میشوندو در بسیاری از موارد هرگز به طور کامل برطرف نمیشوند . برای تشخیص، هیچ آزمون عینی مشخصی وجود ندارد؛ بر اساس رفتارمشاهده شده از بیمار توسط پزشک یا روانشناس بالینی، برای تشخیص نیاز است سابقه ای شامل تجارب گزارش شده فرد و گزارشافراد آشنا با فرد تهیه شود .برای تشخیص بیماری اسکیزوفرنی، پزشکان باید تایید کنند که علائم و اختلالات عملکردی در فرد بهمدت شش ماه )بر اساس DSM-۵ یا یک ماه بر اساس ICD-۱۱ وجود داشته است .بسیاری از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دارایسایر اختلالات روانی نیز هستند، به ویژه اختلالات سوءمصرف مواد، اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی و اختلال وسواس فکری -عملی .در این پژوهش نمونه موردی را بیماران اعصاب و روان مراجعه کننده به درمانگاه منطقه ۲۱ شهرداری تهران قرار دادیم.

کلیدواژه ها:

اسکیزوفرنی ، نحوه مواجهه ، درمانگاه منطقه ۲۱ شهرداری تهران ، اختلال روانی

نویسندگان

مرضیه سلامی

کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مریم مهرورز

کارشناس ارشد آی تی اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهرا ن

جواد سلمانیان

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی نرم افزار کامپیوتر