سبک زندگی اسلامی و تاثیر آن بر سلامت افراد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF09_043

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: سبک زندگی نشات گرفته از باورها و اعتقادات انسان است و در رفتارهای او تظاهر می یابد، و در نتیجه بر سطح سلامتی او تاثیر میگذارد. هدف این مطالعه بررسی سبک زندگی اسلامی و تاثیرات آن برسلامت انسان می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مروری جستجوی مقالات در محدوده ی زمانی ۱۳۹۱-۱۴۰۰، در منابع الکترونیک با استفاده از کلید واژه های سبک زندگی اسلامی، سلامت و ایران، انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل در راستای هدف پژوهش بودن، مقالات به زبان فارسی و در دسترس بودن متن کامل، بودند. بعد از حذف مقالات فاقد معیارهای ورود ، تعداد مقالات قابل قبول به ۱۰مقاله رسید.نتایج: مطالعات نشان داد که سبک زندگی اسلامی بر سطوح سلامتی روانی، اجتماعی و جسمی انسان تاثیرات مثبتی دارد.در حقیقت در سبک زندگی اسلامی انسان به دلیل حضور پروردگار، به عنوان یک منبع حمایتی متعالی در تمام ابعاد زندگی اش، احساس آرامش درونی داشته، لذا در مواجهه با مشکلات زندگی دچار ناامیدی و عجز نمی شود. لذا در برابر بروز اختلالات روانی و جسمی حفظ خواهد شد. همچنین در روابط اجتماعی خود بهتر از هر زمان دیگری عمل میکند و در برابر تغییرات شرایط زندگی، تسلیم هیجانات کنترل نشده نخواهد شد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیرات مثبت سبک زندگی اسلامی بر ابعاد مختلف سلامت انسان، توصیه می شود چالش های موجود بر سر راه به کار گیری این سبک زندگی در جوامع اسلامی بررسی گردد، و راه کارهایی در جهت برطرف نمودن این موانع اندیشیده و ارائه گردد.

نویسندگان

فریبا حسین زادگان

دکتری تخصصی پرستاری، استادیار،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

نیلوفر نجفعلی

مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

فائضه بنی یعقوبی

مربی، گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

فرشید الازمنی نوده

دکتری تخصصی پرستاری، استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران