بررسی هنر اسلامی و نشانه شناسی آن در معماری اروپا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF09_031

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

چکیده مقاله:

اعتلای هنر اسلامی و رویارویی غربیان با دستاوردهای آن که با انگیزه های گوناگونی صورت گرفت، موجبات تحسین و حیرت اروپاییان را که در سطح پایین تری از بلوغ هنری قرار داشتند، فراهم نمود. در نتیجه انتقال هنرهای اسلامی از مسیرهای شناخته شده ای به غرب اتفاق افتاد. هنرهای اسلامی به صورت های متفاوت و در مقاطع گوناگون به غرب منتقل شد. این تاثیرات در دوره هایی به شکلی گسترده و فراگیر و در زمان هایی نیز با شدت کمتری جریان داشت. شناخت جنبه های مختلف این روند انتقال، بسیار با اهمیت است و در مورد این موضوع، ارائه نظراتی واحد و یکسان مشکل به نظر میرسد. هنر اسلامی محمل معانی عمیق و مفاهیم ارزشمند دینی است که از زبان قرآن بهره می گیرد و با پرورش روح و اندیشه انسان در حوزه های مختلف هنر چون نقاشی، خوشنویسی، معماری و سایر رشته های هنری تجلی زیبا شناسانه می یابد، چنانکه مساجد اولین تجلی گاه هنر اسلامی محسوب می شوند. معماری هم فن است و هم هنر چرا که در طراحی یک فضا افزون بر جنبه های سازه ای و فنی، ویژگی هنری نیز مد نظر است. هنر معماری از مباحث نظری چون فلسفه، روان شناسی، تاریخ و فرهنگ تاثیر می پذیرد. پس از انتقال تفکر اسلامی به غرب قرون وسطی و تسلط هشتصد ساله ی مسلمانان به اندلس (اسپانیا)، این سرزمین به حلقه واسطه ی فرهنگ و هنر اسلامی و غرب تبدیل شد. از جمله آگاهیغربیان از سبک معماری اسلامی موجب الهام بخشی به آن ها گردید و در ساخت و ساز کلیساها و دانشگاه ها مد نظر قرار گرفت. لذا در این مقاله نگارندگان کوشیده اند با بررسی نشانه شناختی هنری بعضی از اماکن مهم تاریخی اروپا، تاثیر پذیری آنها را از هنر و معماری اسلامی بررسی نمایند.

نویسندگان

رضا خسروانیان

کارشناس ارشد باستان شناسی، گرایش تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران