مختصات سبک زندگی سالم در بافت خانواده (با تکیه بر سازه های معنویت، مدیریت و مهارت و الگو پذیری)

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

127

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF09_028

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

چکیده مقاله:

بی تردید خانواده یکی از قدرتمندترین ریخت ها و بافت های جامعه می باشد؛ همچنین به عنوان هسته ی اصلی و سلول بنیادینی است که بافت های جامعه را ترمیم و ایجاد می کند، این بافت دارای رسالتی است که در شکل گیری تمدن اسلامی به عنوان هدف نهایی نقش اساسی را ایفا می کند. لذا توجه به ساختار خانواده و برخورداری از سبک زندگی سالم و مهارتی کردن سازه های تاثیرگذار در آن می تواند در شکل گیری خانواده های تولیدزا و فعال و توسعه نیروی متعهد و متخصص برای بافت های جامعه انکارناپذیر باشد. از آنجا که اقتدار و امنیت جامعه، و نیروی تولید و ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سلامت روانی اجتماع متاثر از بافت خانواده است، توجه به شکل گیری خانواده سالم و بهنجار و از طرفی تاکید بر سازه هایی که در تحکیم و بنیان و ایمن سازی خانواده نقش محوری دارند؛ می تواند، بنحو راهبردی و کاربردی در بدنه جامعه بشکل ترمیمی و جایگزینی و توسعه ای در ابعاد مزبور اثرگذار باشد. از سویی این روند وقتی مطلوب جلوه می کند که خانواده در نقش پذیری از الگوها، و برخورداری از اعتقاد و معنویت(هوش معنوی) و توجه به مدیریت سالم و تقویت و تثبیت مهارتهای کلیدی؛ زمینه های رشد و بالندگی خود و بالتبع آن در بالندگی و اقتدار و توسعه جامعه اثرگذار باشد.در این پژوهش ما سعی کرده ایم برای سامانی یک خانواده مطلوب و اثرگذار در بافت جامعه، ضمن تبیین ابعاد خانواده سالم و ناسالم به بررسی ابعاد محوری چون تاثیر معنویت و اعتقاد و مدیریت، و الگوپذیری خانواده با تقویت مهارتها برای رسیدن به یک سبک زندگی سالم که یکی از سازه های شکل گیری تمدن نوین اسلامی و ایرانی است؛ پرداخته شود؛ چراکه ترسیم خانواده سالم نیازمند توجه وافر به مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری اثرگذار در این قدرتمند ترین بافت جامعه می باشد که نهایت خروجی آن شکل گیری جامعه ی سالم و پی ریزی یک تمدن اسلامی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.

کلیدواژه ها:

بافت خانواده ، سازه های سبک زندگی سالم ، معنویت ، مدیریت و مهارت ، الگوپذیری ، جهت گیری مذهبی و سلامت روانی

نویسندگان

بهمناکبری
بهمن اکبری

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حمیدهسرخسی
حمیده سرخسی

کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور، مرکز تبریز