تحلیل و بررسی مفاصل پروتز های زانوی اعضای مصنوعی بیماران آمپوتاسیون بالای زانو ازدید بیوالکتریکی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEL02_108

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

چکیده مقاله:

با توجه به بررسی تاریخچه ، پیشینه و شرایط پیش رو در میابیم تعداد بیماران قطع عضو رو به افزایش است و ازسمت دیگر با توجه به بیشترین آمار اعضای قطع شده بیماران در اندام تحتانی نیاز شدید به جایگزینی مناسب برای اندامطبیعی احساس می شود . با برر سی انواع مفاصل پروتز های زانو در می یابیم درست است که همواره علوم پروتز های اندامتحتانی رو به بهبود است اما چون در تمامی موارد چون بیشتر نگرش بیومکانیکی بر بیو الکتریکی قالب بوده مسیر ارتقایپروتز ها همواره با انسداد های فراوان رو به رو بوده است . برای مثال در پروتز های هوشمند که پیشرفته ترین محصولاتاین زمینه هستند همواره فاقد تغییرات و تصمیمات آنی و لحظه ای هستند و از سوی دیگر مفاصل زانوی الکتریکی کهقابلیت ت صمیمات لحظه ای هستند با توجه به مصرف انرژی بالا هیچگاه تا کنون به مح صول صنعتی و تجاری بدل نشدهاند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید امیر حسینی

گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد ، خراسان رضوی، ایران