بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و اسیدهای چرب گل گاوزبان ایرانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_128

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & may) متعلق به خانواده گاوزبان و بومی ایران می باشد. در این تحقیق به درصد روغن، خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن، خصوصیات فیتوشیمیایی(آنتوسیانین، فلاونوئید، فنول و تانن)، اندازه گیری نوع و مقدار اسیدهای چرب گل گاوزبان ایرانی در منطقه اشکورات استان گیلان اشاره شد. آزمایشات اسیدهای چرب و فیتوشیمیایی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ترکیبات فیتوشیمیایی با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند و میزان روغن بذر ها با سوکسله استخراج گردید و با دستگاه GC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که میزان ترکیبات فیتوشیمیایی تحت تاثیر ارتفاع بوده و جمعیت هایی که در ارتفاع بالاتری قرار داشتند دارای بیشترین ترکیبات فیتوشیمیایی بودند. در آزمایشات مربوط به اسید های چرب یازده اسید چرب شناسایی گردید که عمده اسیدهای چرب شناسایی شده جز اسیدهای غیر اشباع بودند. و اسید آلفالینولنیک(امگا -۳) (۳۹ درصد)عمده ترین ترکیب روغن موجود در این گیاه بود. همچنین خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بصورت زیر گزارش شد: ضریب شکست روغن ۱/۴۶۳ عدد اسیدی۱/۶ ، عدد پراکسید ۱/۲۸ ، عدد یدی ۱۰۰/۹ ، عدد صابونی۱۶۸، مقدار رطوبت ۱/۸۲ درصد میزان کلروفیل ۱۵/۳ و pH آن ۵/۶ مورد محاسبه قرارگرفت

نویسندگان

اسماعیل باباخانزاده سجیرانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران

سیدحمیدرضا ضیاءالحق

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران

سیدعلیرضا حسینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران