گلخانه کوچک (آپارتمانی) مناسب کشت هیدروپونیک سبزیجات و گیاهان دارویی

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

93

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_097

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

بیش از دو سوم گیاهان دارویی بطور سنتی از مراتع و طبیعت برداشت می شوند. یکی از مشکلات برداشت از طبیعت کاهش مواد موثر گیاهان دارویی می باشد. پرورش گیاهان دارویی در شرایط مناسب و بدون تنش باعث تولید محصول با کمیت و کیفیت مناسب می شود. پرورش گیاهان دارویی در گلخانه های کوچک قابل استفاده در محیط زندگی، ادارات و آزمایشگاه ها هم باعث تولید اقتصادی محصول می شود و هم باعث ایجاد جامعه شاداب تر و سالم تر می شود. در این پژوهش یک دستگاه گلخانه کوچک هیدروپونیک نوع لایه نازک قابل حمل ساخته شد. سامانه کنترل شرایط محیطی (شامل دما، رطوبت، تابش و مواد غذایی) طراحی و ساخته شد و روی گلخانه نصب گردید. نشاء کاهوی فرانسوی در گلخانه کاشته شد. پس از دوره رشد ۴۰ روزه کاهوها برداشت و توزین شد. میانگین وزن هر بوته ۵۲۱/۲ گرم تعیین شد. میانگین وزن بوته ها در طبقات مختلف این گلخانه اختلاف معنی داری با هم نداشتند. در دوره آزمایش عملکرد سیستم های مختلف گلخانه مناسب و در محدوده از قبل تنظیم شده قرار داشت.

نویسندگان

سید مرتضیصداقت حسینی
سید مرتضی صداقت حسینی

استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

محمدیونسی الموتی
محمد یونسی الموتی

دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

حمیدخفاجه
حمید خفاجه

دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران