لایسیمترها ابزارهایی موثر و کارامد در تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی گونه های دارویی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_020

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

لایسیمترها به عنوان ابزار مناسب برای اندازه گیری نیاز آبی و سایر مطالعات مربوط به روابط آب، خاک و گیاه در شرایط طبیعی به کار گرفته می شوند و از سابقه طولانی در این زمینه برخوردار می باشند. از اهداف مهم در طراحی و راه اندازی سایت تحقیقات آزمایش های لایسیمتری ایستگاه بیابان زدایی یزد، انجام آزمایش های مربوط به نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی در گونه های چوبی، از جمله گونه های دارویی بود. نتایج حاصل از تعیین نیاز آبی و بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی عناب (Ziziphus jujuba Mill) به عنوان یک گونه دارویی چوبی مهم، نشان داد که می توان از لایسیمترها به عنوان ابزاری موثر و کارامد در جمع آوری و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص نیاز آبی، روابط آبی و آستانه تحمل به خشکی سایر گونه های دارویی استفاده نمود. در این پژوهش، تبخیر و تعرق سالانه بطور میانگین در سه توده عناب و همچنین تحت تاثیر رژیم های آبیاری شاهد، ۳۰ و ۶۰ % کم آبیاری به ترتیب ۸۲۸/۱، ۵۱۴/۱ و ۰/۳۸۶ میلی متر و ضرایب گیاهی (Kc) به ترتیب ۰/۴۵، ۰/۲۸ و ۰/۲۱ اندازه گیری شد. اگرچه درختان عناب می توانند تنش ملایم را تحمل نمایند، با این وجود عملکرد، تعداد میوه، وزن متوسط میوه، قطر و ارتفاع میوه، فنل کل، آنتوسیانین، قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه در هر سه توده، تحت تاثیر رژیم های آبیاری قرار گرفت. بیشترین عملکرد، تعداد میوه، وزن متوسط میوه، قطر و ارتفاع میوه، قندهای محلول میوه و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه، مربوط به تیمار شاهد بود

نویسندگان

محمدهادی راد

دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران